Zoznam členov

Aktualizované: 14.8.2018

Zoradené podľa abecedy:

 

Alektum, s.r.o., založená v roku 1988 vo Švédsku je jednou z najvýznamnejších agentúr na vymáhanie dlhov v Európe. Momentálne pôsobíme v 15 krajinách, na slovenský trh sme vstúpili v roku 2009. Našim cieľom je riešiť pohľadávky klientov tak, aby sa zachoval ich dobrý vzťah so zákazníkom. Pracujeme s jedinečným systémom, vyvinutým našou spoločnosťou, vďaka ktorému majú klienti jednoduchý prístup ku všetkým informáciám ohľadom pohľadávok, ktoré pre nich vymáhame a majú prehľad o všetkých uskutočnených krokoch. Venujeme sa vymáhaniu pohľadávok, skorému inkasu, dlhodobému sledovaniu dlhu, kúpe pohľadávok, faktoringu, fakturácii, ponúkame informácie o bonite, školenia a zákaznícky servis pre našich zákazníkov.

ALEKTUM, S.R.O. | Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava
Marek Pristach | Sales Manager
Tel: +421 905754501
marek.pristach@alektumgroup.com
http://www.alektumgroup.com/

Spoločnosť BENCONT COLLECTION, a.s.  bola založená v roku 2014. Od augusta 2016 je držiteľom povolenia Národnej banky Slovenska na poskytovanie spotrebiteľských úverov. V oblasti odkupovania a manažmentu pohľadávok spolupracuje s najvýznamnejšími bankovými inštitúciami na Slovensku. Spoločnosť BENCONT COLLECTION, a.s.   vyznáva zásady transparentnosti, spoločenskej zodpovednosti, diskrétnosti a osobného prístupu.

BENCONT COLLECTION, a.s., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
Ing. Marek Reguli| konateľ spoločnosti
Tel: tel.: +421 2 2090 1233
 collection@bencont.sk
www.bencontcollection.sk

 

Organizácia Creditreform bola založená v roku 1879 v nemeckom Mainzi. Cieľom bolo chrániť a podporovať obchod ako aj ochrana klientov pred stratami z nedobytných pohľadávok. Na tom sa dodnes nič nezmenilo. Napomáhame k tomu, aby sa podnikanie stalo priehľadnejším, aby sa zamedzilo stratám a aby sa minimalizovalo podnikateľské riziko. Priebežne sme naše služby neustále optimalizovali a rozširovali, takže sa dnes môžeme zaradiť medzi moderné organizácie ponúkajúce služby v plnom rozsahu v rámci reťazca procesov v integrovanom manažmente zákazníkov a rizík.

Creditreform, s.r.o. | Kladnianska 34, 821 05 Bratislava, Slovensko
Pavol Lukšic | Konateľ
Tel: 421 2 43 63 6841
p.luksic@creditreform.sk
http://www.creditreform.sk/

 

 

Spoločnosť EOS KSI Slovensko bola založená v roku 1997. Dynamika, transparentnosť, reaktivita a výkon boli zásadami, ktorými sme sa pri našej práci riadili hneď od začiatku a ktoré viedli k rýchlemu a zdravému rastu spoločnosti. EOS je spoločnosť skupiny Otto, profitujeme z medzinárodnej siete a silného finančného zázemia materskej spoločnosti.

EOS KSI Slovensko, s.r.o. | Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, Slovensko
Michal Šoltes | Managing Director
Tel: +421 (0)2 32300-111
Fax: +421 (0)2 32300-110
michal.soltes@eos-ksi.sk
http://www.eos-ksi.sk

Spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. (KRUK) je členom skupiny KRUK – medzinárodnej spoločnosti, založenej v roku 1998 a pôsobiacej na Slovensku, v Českej republike, Poľsku, Rumunsku a Nemecku. Spoločnosť KRUK sa zameriava na správu pohľadávok finančných ústavov a korporátnych zákazníkov. Spravuje pohľadávky bánk, telefónnych operátorov i poskytovateľov energií a ďalších služieb, poisťovní a lízingových spoločností. Motto spoločnosti „Pomáhame splatiť dlhy“ je výsledkom inovačnej politiky orientovanej na zmierne riešenia. Hlavnými prednosťami, ktorými sa spoločnosť KRUK vyznačuje, sú partnerský, osobný prístup k zadlženým osobám či firmám a pochopenie ich situácie. Cieľom tohto prístupu je motivovať zadlžené osoby, aby začali rokovať o splatení dlhov vo forme splátok, ktoré si môžu dovoliť podľa svojej aktuálnej finančnej situácie. Viac informácií o spoločnosti KRUK je k dispozícii na webe www.sk.kruk.eu.

KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o.
Jan Veselý | Sales and servicing director
Tel: +420 498 77 4214
Jan.Vesely@cz.kruk.eu
http://sk.kruk.eu

 
 

LogiCall je medzinárodná skupina spoločností poskytujúca správu vzťahov so zákazníkmi. Disponujeme moderne vybaveným Call Centrom. Dlžníkom sa venuje viac ako 60 zamestnancov, preto dosahujeme nadpriemernú úspešnosť. Zaisťujeme celý proces správy pohľadávok: sledovanie splatností, komunikácia so zákazníkmi v mene veriteľa, mimosúdne vymáhanie, správa súdneho vymáhania a exekúcie, archivácia a dobrovoľné dražby.

LogiCall Slovensko, s.r.o. | Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina, Slovensko
Ing. Ivan Kocmánek| Konateľ
Tel: 421 903 883 111
logicall@logicall.sk
http://www.logicall.sk/

 
 
Na základe spojenia Intrum Justitia a Lindorff vznikla spoločnosť Intrum – najväčšia poradenská spoločnosť v oblasti správy pohľadávok. Sme lídri nielen na Slovensku, ale i vo svete. Pôsobíme v 24 krajinách a náš tím tvorí spolu 8 tisíc odborníkov, ktorí pomáhajú viac ako 100 tisíc zákazníkom. Naše skúsenosti čerpáme z viac ako 120-ročnej tradície.
Na Slovensku pôsobíme už od roku 2002. Našim poslaním je pomáhať firmám prosperovať tým, že sa staráme o záväzky ich zákazníkov. Rovnako empaticky pristupujeme aj k nim. Snažíme sa im pomôcť prekonať ich finančné problémy, nájsť riešenia a nastaviť nový finančný plán. Týmto spôsobom prispievame k celkovému ozdraveniu a plynulému fungovaniu ekonomiky.
 
Intrum Slovakia s.r.o. | Mýtna 48, 811 07 Bratislava, Slovensko
Ing. Martin Musil | Výkonný riaditeľ
Tel: 421 2 32 16 31 85
martin.musil@intrum.sk
http://www.intrum.sk

Inkasná agentúra McGrath & Arthur s.r.o. je súčasťou obchodnej skupiny McGrath & Arthur® (MCGA), založenej v roku 2005 na Slovensku, ktorá je aktuálne etablovaná už v 9 krajinách sveta (www.mcga.sk). MCGA sa sústreďuje na poskytovanie profesionálnych riešení v oblasti správy a inkasa pohľadávok, komplexných právnych služieb a vedenia účtovníctva, miezd a personalistiky. Svojim obchodným zameraním tak poskytuje svojim B2B aj B2C klientom vysoko efektívnu synergiu služieb. V oblasti správy a inkasa pohľadávok je McGrath & Arthur s.r.o. pre svojich klientov nielen oceňovaným obchodným partnerom, ale aj garantom dodržiavania platnej legislatívy, pravidiel poctivého obchodného styku a všeobecne rešpektovaných hodnôt spoločnosti.

McGrath & Arthur s.r.o. | Partizánska 2, 811 03 Bratislava
Mgr. Branislav Juráš | konateľ spoločnosti
Tel: +421 2 5464 1851
juras@mcga.sk
www.mcga.sk

Spoločnosť Protourion Slovakia s.r.o. bola založená v roku 2010. Sme rýdzo slovenskou inkasnou agentúrou, so zameraním predovšetkým na trh Slovenska a EÚ. Vlastný realizačný software s možným prístupom k nahliadaniu pre každého klienta je veľkým benefitom pri práci s pohľadávkami. Pri vymáhaní sa snažíme o udržanie vzťahu veriteľa a dĺžnika aj po vymožení pohľadávky. Široké produktové portfólio nám dáva možnosť spolupráce s klientom na rôznych úrovniach od preventívy až po samotnú realizáciu vymáhania. Našim mottom je už od založenia spoločnosti „Staráme sa o Vaše pohľadávky intenzívne“.

PROTOURION Slovakia s.r.o. | Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava
Ing. Daniel KARAS | konateľ
Ľubomír UŽÁK | výkonný riaditeľ
Tel.: +421 2 21 00 28 81
info@protourion.sk
www.protourion.sk