trend.sk: Pofidérni likvidátori: Iným ukončujú biznis, sami sú po krk v dlhoch

Platia im za „čistenie“ trhu. Rušia činnosť firiem, ktoré sa rozhodli ísť do likvidácie. Sami však majú miliónové dlhy a sídlo v daňových rajoch.

Dátum: 23.04.2020 

Autor: Zuzana Kullová

Firmy potrebujú prežiť koronakrízu. Neraz však dobrovoľne podstúpia likvidáciu ešte predtým, ako by po enormnom zadlžení, ktoré im hrozí, vstúpili do konkurzu. Ak sa rozhodnú pre likvidáciu, musia mať ukončené všetky obchodné vzťahy, ich majetok musí prevyšovať hodnotu záväzkov a na krku nesmú mať žiadne dlhy. Podniky, ktoré sa v súčasnej situácii rozhodnú ukončiť podnikanie, by si však mali dať pozor na pofidérne „oddlžovacie“ firmy. Tie môžu na kríze parazitovať. Mnohé z nich sú schránkové spoločnosti sídliace v daňových rajoch, ktoré využívajú anonymitu skutočného vlastníka. 
Podozrivé likvidácie Zlikvidujte firmu ešte dnes a ukončite biznis bez stresu. Takéto ponuky zverejňujú mnohé subjekty zaoberajúce sa likvidáciou, nie vždy však podnikajú férovo. Vysoký počet firiem, ktoré vlani ohlásili likvidáciu, sídlil podľa portálu Finstat napríklad v Bratislave na adresách Peterská 20 (70 firiem) či Špitálska 53 (63 firiem). 
Na Peterskej 20 v rodinnom dome je sídlo spoločnosti Bankrot, ktorá má konateľa v daňovom raji a len na daniach dlhuje viac ako milión eur. Na otázky TRENDU, ako môže pomáhať firmám s likvidáciou, keď sama eviduje podlžnosti voči štátu, nereagovala. Pôvodný konateľ Vladimír Strýček firmu zapísal do obchodného registra v roku 2011, v júli 2013 sa konateľom stal Antonio Carrillo Castellanos zo Spojených štátov mexických. Spoločníkom je firma Matto LLC zo Spojených štátov amerických. Daňové priznanie naposledy uvádzali za rok 2016, neznáme sú počty zamestnancov či iné údaje povinné zo zákona. 


Fakt, že je na jednej adrese toľko firiem v likvidácii, môže podľa partnera advokátskej kancelárie Havel & Partners Štěpána Štarhu signalizovať, že firmy sídlia priamo u poskytovateľa „oddlžovacích“ služieb. „Z pohľadu zákona môže byť takéto konanie považované za trestný čin nekalej likvidácie. Vtedy podnikateľ kvôli zmareniu riadneho ukončenia podnikania prevedie majetkovú účasť vo firme na takzvané biele kone,“ objasňuje pre TREND. Dočasné moratórium Na Slovensku podľa portálu Finstat pôsobí 15 660 firiem, ktoré kríza priamo ohrozuje, pričom ročne dovedna dosahovali tržby 8,7 miliardy eur. Ešte vlani vstúpilo do likvidácie 1 579 právnických osôb, čo predstavovalo medziročný nárast o štvrtinu. Tento rok bude ešte náročnejší. Mnohí podnikatelia výpadok tržieb dokážu zvládnuť, iní sa však dobrovoľne rozhodnú pre likvidáciu a niektorí skončia v úpadku. „Pôvodne sme v druhom a treťom kvartáli 2020 očakávali výrazný nárast konkurzov. Vláda však schválila moratórium na insolvenčné konania pre spoločnosti, ktoré sa pre koronakrízu dostali do úpadku po 12. marci 2020. Preto počty nových konkurzných konaní nemusia byť až také dramatické,“ hovorí hlavný analytik Finstatu Pavol Suďa. Najviac firiem, ktoré vstupujú do likvidácie, pôsobí v poradenstve, čo je znak, ktorý zvyšuje pravdepodobnosť, že môžu byť zapojené do daňových podvodov. „Ich likvidácia je potom proces, ktorým sa skôr zahladzujú stopy, než by svedčila o neúspechu v podnikaní,“ spresňuje P. Suďa. Biznis na hrane zákona Podozrivé praktiky „oddlžovacích“ firiem sú dobre známe aj súdnym exekútorom. Poznajú adresy, kde v schátranom a neobývanom rodinnom dome sídlia desiatky spoločností. Rovnako sa v obchodnom registri dajú zistiť mená, kde je tá istá osoba jediným spoločníkom a konateľom v desiatkach firiem. Niektoré z nich doslova poskytujú služby na hrane zákona, upozorňuje Stanislava Kolesárová, hovorkyňa Slovenskej komory exekútorov (SKE). Za mnohými prípadmi nekalej likvidácie možno tušiť trestný čin poškodzovania veriteľa, marenie exekúcie či zavinený úpadok. „Ale i marenie konkurzného konania, skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie alebo niektoré z daňových trestných činov,“ dodáva S. Kolesárová. 


Podnikanie niektorých „oddlžovacích“ firiem na hrane zákona potvrdzuje aj prezident Asociácie slovenských inkasnýchspoločností (ASINS) Martin Musil. Podozriví hráči ponúkajú svoje služby, aby sa pôvodní štatutári vyhli zodpovednosti. „Problémom je, že naše právne prostredie nie je schopné efektívne a flexibilne postihnúť také konanie. A firmy v podstate rezignovali, keďže štát takéto praktiky potichu toleruje,“ konštatuje.

Sprísnenie pravidiel Napriek sprísneniu legislatívy, ktorá v roku 2017 zakázala špekulatívne fúzie a predaje zadlžených podnikov v konkurze, v reštrukturalizácii a v likvidácii, nie všetkým to skrížilo plány. Mnohé schránkové firmy stále využívajú anonymitu skutočného vlastníka, práve cez daňové raje. Ako upozorňuje partner advokátskej kancelárie Taylor Wessing Andrej Leontiev, firmy v problémoch sa prevádzajú na schránkové spoločnosti najčastejšie preto, aby sa ich pôvodní slovenskí konatelia či spoločníci zbavili zodpovednosti. „Veritelia a štátne orgány majú podstatne sťaženú situáciu, keďže nových spoločníkov, prípadne nimi nominovaných konateľov, nemôžu kontaktovať,“ spresňuje. Vymáhanie akýchkoľvek nárokov voči firmám z „rajov“ býva skoro nemožné. „Súdni exekútori už vedia, že ak je dlžníkom právnická osoba, ktorá má sídlo na Slovensku, ale jediný spoločník má bydlisko alebo sídlo v cudzine, vymáhateľnosť pohľadávky je mizivá,“ podotýka S. Kolesárová. Nekalé obchody schránok Vlaňajšok bol z hľadiska počtu slovenských firiem v daňových rajoch rekordný. Podľa analýzy spoločnosti Bisnode v nich sídlilo 4 996 našich podnikov, najviac v Spojených štátoch amerických. Schránkovú firmu možno v daňovom raji založiť bez toho, aby ste vytiahli päty z domu. Podľa A. Leontieva ide o odvetvie, ktoré bude vždy o krok vpred pred akoukoľvek štátnou reguláciou. „Zástupcovia špecializovaných firiem vybavia pre záujemcu všetky ‚papierovačky‘, zabezpečia sídlo aj konateľov,“ spresňuje. Skutočný majiteľ potom cez splnomocnenie fakticky riadi schránku. Robí prostredníctvom nej obchodné operácie a využíva jej majetok a zisk z jej podnikania, ktorý sa často v daňových rajoch nezdaňuje. 


„Okrem fiktívneho podnikania tieto schránkové firmy často existujú len preto, aby vlastnili a spravovali majetky bez toho, aby sa verejnosť dozvedela, komu skutočne patria. Luxusné automobily, lode, lietadlá a nehnuteľnosti potom často za symbolické nájomné ‚užívajú‘ ľudia, ktorí schránkové firmy cez nastrčené biele kone vlastnia,“ dodáva A. Leontiev. 
Keď ide podnik do likvidácie, cez zahraničnú schránku sa skutočný majiteľ lepšie „schová“. Alebo, jednoducho povedané, už nefiguruje pri likvidácii. Najčastejším zahraničným majiteľom firiem v likvidácii je podľa portálu Finstat spoločnosť Home Management, ktorá sídli v Kalifornii a má pod sebou 107 firiem. „Napríklad do spoločnosti zamýšľajúcej likvidáciu vstúpi cez svoju offshore firmu v daňovom raji, dosadí do nej svoj krízový manažment, prípadne ju aj presídli na svoju adresu. Likvidáciu už rieši po vlastnej osi, bez potrebnej spolupráce pôvodného podnikateľa,“ spresňuje Š. Štarha. Neopodstatnená anonymita V posledných rokoch SKE eviduje aj ďalšie konania, napríklad keď firmy zo Slovenska predávajú nevymožiteľné pohľadávky do cudziny. Ide o to, aby pri zastavení exekúcie pre nevymožiteľnosť nemuseli platiť trovy. Sú to pritom veľké firmy, ktoré chcú tento postup využiť aj pri zastavení starých exekučných konaní, spresňuje SKE. 
Anonymita vlastníctva firiem v 21. storočí nemá opodstatnenie. Trendom má byť zodpovedné podnikanie vrátane transparentnosti vlastníckych štruktúr. Na riešenie podozrivých likvidácií firiem prostredníctvom zahraničných schránok štát zrejme nebude mať dostatočné páky. „Vnútroštátna legislatíva sa musí snažiť, aby sa podvádzanie cez domáce alebo zahraničné schránky sťažilo a ‚transakčné náklady‘ pre podvodníkov tým vzrástli,“ tvrdí A. Leontiev. V strednodobom horizonte je namieste úvaha, či by sa nemala úplne vylúčiť anonymita vlastníctva obchodných spoločnosti. Musí však ísť o medzinárodnú iniciatívu, keďže v podnikaní fakticky neexistujú hranice. 

Adresy s vysokým počtom firiem v likvidácii: 
Adresa Počet 
Palárikova 76, Čadca 82 
Peterská 15199/20, Bratislava 70 
Špitálska 53, Bratislava 63 
Boženy Němcovej 8, Bratislava 62 
Štefánikova 7, Bratislava 54 
Sedmokrásková 6, Bratislava 52 
Kopčianska 10, Bratislava 52 
Zámocká 30, Bratislava 47 
Okružná 3239, Modra 38 
Karpatské námestie 10A, Bratislava 35 
Najčastejší vlastníci 
firiem v likvidácii 
Adresa Počet 
Home Management, LLC (Kalifornia) 107 
All Homes, LLC (Kalifornia) 90 
Fudžajra, a.s. (Česko) 33 
Aleš Merhaut (Česko) 25 
Navicorp Trust Slovakia 23 
Envito Asset (Česko) 21 
Brx Investments (Slovensko) 17 
Profilikvidácie (Slovensko) 16 
Eurominerals Mercantile LLC (USA) 13 
Woolaroc (Česko) 10 
PRAMEŇ: FinStat 

Firmy v problémoch sa prevádzajú na schránky, aby sa ich konatelia zbavili zodpovednosti 15 660 firiem podľa portálu Finstat priamo ohrozuje koronakríza, pričom ročne spolu dosahovali tržby 8,7 miliardy eur. 

„Je namieste úvaha, či by sa nemala úplne vylúčiť anonymita vlastníctva obchodných firiem.“ Andrej Leontiev, advokátska kancelária Taylor Wessing.

ZDROJ: https://www.trend.sk/biznis/pofiderni-likvidatori-inym-ukoncuju-biznis-sami-su-krk-dlhoch