sme.sk: Asociácia inkasných spoločnosti chce prispieť k lepšej vymožiteľnosti práva

Asociácia je pripravená sa podieľať na zmene pravidiel.

24. mar 2020 o 16:57 SITA

Originál: https://ekonomika.sme.sk/c/22367138/asociacia-inkasnych-spolocnosti-chce-prispiet-k-lepsej-vymozitelnosti-prava.html

BRATISLAVA. Asociácia slovenských inkasných spoločnosti (ASINS) žiada vymenovaného vicepremiéra pre ekonomiku Richarda Sulíka a ministerku spravodlivosti SR Máriu Kolíkovú k zmene legislatívy, ktorá zabezpečí proporcionalitu práv veriteľov a dlžníkov.

Ako ďalej informovala asociácia, je pripravená sa podieľať na zmene pravidiel k lepšej vymožiteľnosti práva na Slovensku a má záujem byť súčasťou pracovného tímu na zlepšenie vymožiteľnosti práva.

Vítajú preventívne opatrenia

Členovia asociácie vítajú všetky preventívne opatrenia prijaté vládou SR a rozumejú ich dôležitosti a opodstatnenosti. Inkasné firmy sú pripravené individuálne pristupovať ku každému zákazníkovi.

“V prípade, že očakávate zhoršenie situácie alebo ste sa dostali do finančných problémov, nečakajte kým sa situácia zhorší, ale bezodkladne kontaktujte svojho veriteľa,” hovorí prezident asociácie Martin Musil.

Avšak podľa asociácie niektoré legislatívne zmeny prijaté v minulosti znemožňujú veriteľom ústretovejší prístup k zákazníkom, ktorí sa dostali do finančných problémov.

Súčasná legislatíva núti veriteľov plošne žalovať pohľadávky pred uplynutím premlčacej lehoty a tým významným spôsobom navyšuje výšku dlhu. Veritelia by v prípade úpravy tejto legislatívy mohli dočasne pozastaviť podávanie prípadov na súd a umožniť dlžníkom splácať bez dodatočných súdnych nákladov.

Ukončenie starých exekúcií

Nedávno prijatá legislatíva taktiež zaviedla ukončenie starých exekúcií a zaviazala veriteľov uhrádzať trovy exekútora, čo v konečnom dôsledku vytvára podľa inkasných spoločností extra náklady.

Zároveň sú na Slovensku podľa inkasných firiem benevolentne nastavené podmienky pre osobné bankroty a výrazne sa zneužívajú.

Asociácia slovenských inkasných spoločností je záujmové združenie právnických osôb. Vzniklo v apríli 2010 a v súčasnosti združuje deväť slovenských a medzinárodných inkasných spoločností.

Cieľom združenia je najmä zastupovať a chrániť záujmy svojich členov a dbať na dodržiavanie právnych predpisov a etických princípov týkajúcich sa inkasa pohľadávok.