Často kladené otázky

Sem patří podnadpis

Slovník základných pojmov Národného štandardu finančnej gramotnosti na Slovensku

Administratívne vyšetrovania OLAFu

Všetky inšpekcie, kontroly a iné opatrenia vykonávané pracovníkmi Európskeho úradu pre boj proti podvodom pre účely ochrany finančných záujmov EÚ. Administratívne vyšetrovanie sa realizuje ako interné vyšetrovanie (v inštitúciách, orgánoch, úradoch a agentúrach EÚ) alebo externé vyšetrovanie (miestne kontroly a inšpekcie v členských štátoch a v tretích krajinách).

AFCOS (Anti-Fraud Coordination Service)

Je koordinačný útvar pre boj proti podvodom, ktorého úlohou je uľahčovať účinnú spoluprácu a výmenu informácií, vrátane informácií operatívnej povahy, s OLAF-om. V Slovenskej republike funkciu tohto útvaru plnia organizačné zložky Úradu vlády SR, a to Sekcia kontroly a boja proti korupcii (SK BPK) a jej odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (OCKÚ OLAF).

Často kladená otázka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse vulputate, quam id dignissim sagittis, eros justo scelerisque eros, eu vestibulum elit quam id leo.

Často kladená otázka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse vulputate, quam id dignissim sagittis, eros justo scelerisque eros, eu vestibulum elit quam id leo.

Často kladená otázka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse vulputate, quam id dignissim sagittis, eros justo scelerisque eros, eu vestibulum elit quam id leo.