Riadni členovia – zoznam

Aktualizované: 2.6.2020

Zoradené podľa abecedy:

Alektum, s.r.o., založená v roku 1988 vo Švédsku je jednou z najvýznamnejších agentúr na vymáhanie dlhov v Európe. Momentálne pôsobíme v 15 krajinách, na slovenský trh sme vstúpili v roku 2009. Našim cieľom je riešiť pohľadávky klientov tak, aby sa zachoval ich dobrý vzťah so zákazníkom. Pracujeme s jedinečným systémom, vyvinutým našou spoločnosťou, vďaka ktorému majú klienti jednoduchý prístup ku všetkým informáciám ohľadom pohľadávok, ktoré pre nich vymáhame a majú prehľad o všetkých uskutočnených krokoch. Venujeme sa vymáhaniu pohľadávok, skorému inkasu, dlhodobému sledovaniu dlhu, kúpe pohľadávok, faktoringu, fakturácii, ponúkame informácie o bonite, školenia a zákaznícky servis pre našich zákazníkov.

ALEKTUM, S.R.O., Krajinská cesta 32, 921 01 Piešťany
Marek Pristach |Sales Manager
Tel: +421 2 321 996 90
marek.pristach@alektumgroup.com

www.alektumgroup.sk


Spoločnosť BENCONT COLLECTION, a.s.  bola založená v roku 2014. Od augusta 2016 je držiteľom povolenia Národnej banky Slovenska na poskytovanie spotrebiteľských úverov. V oblasti odkupovania a manažmentu pohľadávok spolupracuje s najvýznamnejšími bankovými inštitúciami na Slovensku. Spoločnosť BENCONT COLLECTION, a.s.   vyznáva zásady transparentnosti, spoločenskej zodpovednosti, diskrétnosti a osobného prístupu.

BENCONT COLLECTION, a.s., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
Ing. Marek Reguli| konateľ spoločnosti
Tel: tel.: +421 2 2090 1233
collection@bencont.sk

www.bencontcollection.sk


Obchodná spoločnosť Blackside, a.s. vznikla 24.06.2015 zápisom do obchodného registra. Hlavným dôvodom jej založenia bolo zistenie, že vzhľadom na vývoj v spoločnosti narastá počet subjektov neschopných splácať svoje záväzky.

Blackside sa primárne venuje odkupovaniu zabezpečených pohľadávok. Súčasťou skupiny Blackside je aj Cash Collectors SK a Bratislavská aukčná dražobná. Blackside vykonáva aj dobrovoľné dražby. Blackside je  držiteľom licencie NBS od roku 2019. Pri svojej činnosti spolupracuje najmä s bankami.

Blackside, a.s.

Plynárenská 7/A,

Bratislava 821 09

Slovenská republika 

+421 2 323 836 00

 office@blackside.sk

www.blackside.sk


dps

DPS financial consulting, s.r.o. má licenciu NBS od 2017. Venuje sa retailu, niektorým nezabezpečeným pohľadávkam, rieši len odkupy pohľadávok, nie mandát. Operuje na slovenskom trhu, čiastočne na českom, v budúcnosti sa chce pokúsiť o európsky trh. Spolupracuje iba s bankovými subjektmi.

DPS financial consulting, s.r.o.

Tamaškovičova 17
917 01 Trnava
IČO: 46 713 930
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 30047/T

e-mail: dpsfc@dpsfc.sk
tel.: +421 905 400 447


Spoločnosť EOS KSI Slovensko bola založená v roku 1997. Dynamika, transparentnosť, reaktivita a výkon boli zásadami, ktorými sme sa pri našej práci riadili hneď od začiatku a ktoré viedli k rýchlemu a zdravému rastu spoločnosti. EOS je spoločnosť skupiny Otto, profitujeme z medzinárodnej siete a silného finančného zázemia materskej spoločnosti.

EOS KSI Slovensko, s.r.o. | Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, Slovensko
Michal Šoltes | Managing Director
Tel: +421 (0)2 32300-111
Fax: +421 (0)2 32300-110
michal.soltes@eos-ksi.sk
http://www.eos-ksi.sk


Spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. (KRUK) je členom skupiny KRUK – medzinárodnej spoločnosti, založenej v roku 1998 a pôsobiacej na Slovensku, v Českej republike, Poľsku, Rumunsku a Nemecku. Spoločnosť KRUK sa zameriava na správu pohľadávok finančných ústavov a korporátnych zákazníkov. Spravuje pohľadávky bánk, telefónnych operátorov i poskytovateľov energií a ďalších služieb, poisťovní a lízingových spoločností. Motto spoločnosti „Pomáhame splatiť dlhy“ je výsledkom inovačnej politiky orientovanej na zmierne riešenia. Hlavnými prednosťami, ktorými sa spoločnosť KRUK vyznačuje, sú partnerský, osobný prístup k zadlženým osobám či firmám a pochopenie ich situácie. Cieľom tohto prístupu je motivovať zadlžené osoby, aby začali rokovať o splatení dlhov vo forme splátok, ktoré si môžu dovoliť podľa svojej aktuálnej finančnej situácie. Viac informácií o spoločnosti KRUK je k dispozícii na webe www.sk.kruk.eu.

KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o.
Jan Veselý | Sales and servicing director
Tel: +420 498 77 4214
Jan.Vesely@cz.kruk.eu
http://sk.kruk.eu


 Na základe spojenia Intrum Justitia a Lindorff vznikla spoločnosť Intrum – najväčšia poradenská spoločnosť v oblasti správy pohľadávok. Sme lídri nielen na Slovensku, ale i vo svete. Pôsobíme v 24 krajinách a náš tím tvorí spolu 8 tisíc odborníkov, ktorí pomáhajú viac ako 100 tisíc zákazníkom. Naše skúsenosti čerpáme z viac ako 120-ročnej tradície.
Na Slovensku pôsobíme už od roku 2002. Našim poslaním je pomáhať firmám prosperovať tým, že sa staráme o záväzky ich zákazníkov. Rovnako empaticky pristupujeme aj k nim. Snažíme sa im pomôcť prekonať ich finančné problémy, nájsť riešenia a nastaviť nový finančný plán. Týmto spôsobom prispievame k celkovému ozdraveniu a plynulému fungovaniu ekonomiky. 

Intrum Slovakia s.r.o. | Mýtna 48, 811 07 Bratislava, Slovensko
Ing. Martin Musil | Výkonný riaditeľ
Tel: 421 2 32 16 31 85
martin.musil@intrum.sk

www.intrum.sk


Inkasná agentúra McGrath & Arthur s.r.o. je súčasťou obchodnej skupiny McGrath & Arthur® (MCGA), založenej v roku 2005 na Slovensku, ktorá je aktuálne etablovaná už v 9 krajinách sveta (www.mcga.sk). MCGA sa sústreďuje na poskytovanie profesionálnych riešení v oblasti správy a inkasa pohľadávok, komplexných právnych služieb a vedenia účtovníctva, miezd a personalistiky. Svojim obchodným zameraním tak poskytuje svojim B2B aj B2C klientom vysoko efektívnu synergiu služieb. V oblasti správy a inkasa pohľadávok je McGrath & Arthur s.r.o. pre svojich klientov nielen oceňovaným obchodným partnerom, ale aj garantom dodržiavania platnej legislatívy, pravidiel poctivého obchodného styku a všeobecne rešpektovaných hodnôt spoločnosti.

McGrath & Arthur s.r.o. | Partizánska 2, 811 03 Bratislava
Mgr. Branislav Juráš | konateľ spoločnosti
Tel: +421 2 5464 1851
juras@mcga.sk

www.mcga.sk


Spoločnosť Protourion Slovakia s.r.o. bola založená v roku 2010. Je rýdzo slovenskou inkasnou agentúrou, so zameraním predovšetkým na trh Slovenska a EÚ. Vlastný realizačný software s možným prístupom k nahliadaniu pre každého klienta je veľkým benefitom pri práci s pohľadávkami. Pri vymáhaní sa snažíme o udržanie vzťahu veriteľa a dĺžnika aj po vymožení pohľadávky. Široké produktové portfólio nám dáva možnosť spolupráce s klientom na rôznych úrovniach od preventívy až po samotnú realizáciu vymáhania. Našim mottom je už od založenia spoločnosti „Staráme sa o Vaše pohľadávky intenzívne“.

PROTOURION Slovakia s.r.o. | Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava
Ing. Daniel KARAS | konateľ
Ľubomír UŽÁK | prokurista
Tel.: +421 2 21 00 28 81
info@protourion.sk

www.protourion.sk


r colectors

R Collectors je dynamická a rýchlo sa rozvíjajúca spoločnosť s tímom vysoko profesionálnych zamestnancov, ktorí v oblasti vymáhania pohľadávok disponujú niekoľkoročnými skúsenosťami. Našim klientom poskytujeme kompletný servis, pričom základom nášho podnikania je poskytnutie vysoko odborného know-how s atribútmi lojálnosti a diskrétnosti, bez ohľadu na to, či je klientom spoločnosť, podnikateľ alebo jednotlivec.

Spoločnosť R Collectors s.r.o. veľmi úzko spolupracuje s Advokátskou kanceláriou RELEVANS s.r.o., čo jej umožňuje využívať zázemie jednej z najväčších a najlepších právnych firiem na Slovensku.

Spoločnosť R Collectors ponúka:

  • Správa pohľadávok
  • Mimosúdne vymáhanie pohľadávok
  • Súdne vymáhanie pohľadávok
  • Stratégia vymáhania šitá na mieru klienta

Sídlo: Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava
Prevádzka: Karloveská 34, 840 00 Bratislava 4

Mgr. Monika Eiselová

Korešpondenčná adresa:
R Collectors s.r.o.
P.O.BOX 135
841 04  Bratislava

 Tel.: +421 (2) 20 57 05 00
 SMS: +421 (903) 826 087
 Fax: +421 (2) 20 57 05 01
 E-mail: info@rcollectors.sk

www.rcollcolectors.sk