Aktualizované 2.6.2020

Zoradené podľa abecedy:

Dražobník, s.r.o. vykonáva dobrovoľné dražby v zmysle zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v prospech záložných veriteľov resp. vlastníkov (navrhovateľov dražieb).
Spoločnosť je držiteľom certifikátu manažérstva kvality ISO 9001:2008. Špecializujú sa na dražby nehnuteľností bez ohľadu na ich individuálnu hodnotu, druh, pôvod a lokalitu.
Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o. je mladá najdynamickejšie sa rozvíjajúca dražobná spoločnosť na Slovensku.

DRAŽOBNÍK, s.r.o

Hviezdoslavova 6,
040 01 Košice

IČO: 36 764 281
IČ DPH: SK 20 22 36 67 42

Telefón: +421 55 671 0001
Mobil: +421 911 755 523 (8)
Fax: +421 55 6712 573

email: info@drazobnik.sk


Spoločnosť DUPOS dražobná, spol. s r.o. pôsobí na trhu nehnuteľností od roku 1999. V marci 2003, po splnení podmienok pre vydanie koncesovanej živnosti, začala poskytovať služby organizovania dobrovoľných dražieb v zmysle zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách. Spoločnosť DUPOS dražobná, spol. s r.o. sa v rámci obchodnej skupiny DUPOS špecializuje na výkon záložného práva a komplexný servis realizácie dobrovoľných dražieb.

DUPOS dražobná, spol. s r.o.

Tamaškovičova 17

917 01 Trnava

Telefón: +421 33 55 32 722, +421 911 222 311

Email: dupos@dupos.sk


Spoločnosť U9, a.s. bola založená v roku 2002 a v oblasti dražieb a predajov nehnuteľností je popredným subjektom, ktorému sa počas jeho činnosti podarilo získať pre svojich klientov už takmer 300 000 000 €. Medzi klientov U9 patria najmä banky, stavebné sporiteľne, leasingové a factoringové spoločnosti.

U9, a.s. 
Zelinárska 6
821 08 Bratislava

Telefón: 02/5949 0111, 02/5949 0133
Email: zaujem@u9.sk