Orgány asociácie

Aktualizované: 26.3.2019

prezident:
Martin Musil

viceprezident:
Pavol Jakubov

tajomník/médiá:
Miriam Bednárová