Nový člen asins – DPS financial consulting, s.r.o.

12.3. 2019

DPS financial consulting, s.r.o. má licenciu NBS od 2017. Venuje sa retailu, niektorým nezabezpečeným pohľadávkam, rieši len odkupy pohľadávok, nie mandát. Operuje na slovenskom trhu, čiastočne na českom, v budúcnosti sa chce pokúsiť o európsky trh. Spolupracuje iba s bankovými subjektmi.

DPS financial consulting, s.r.o.

Tamaškovičova 17
917 01 Trnava
IČO: 46 713 930
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 30047/T

e-mail: dpsfc@dpsfc.sk
tel.: +421 905 400 447

dps