O asociácii

Aktualizované: 23.7.2018

Asociácia slovenských inkasných spoločností (asins) je záujmové združenie právnických osôb, združených za účelom propagácie dobrého mena profesionálnych spoločností zaoberajúcich sa inkasom pohľadávok. Cieľom združenia je najmä zastupovať a chrániť záujmy svojich členov a dbať na dodržiavanie právnych predpisov a etických princípov týkajúcich sa inkasa pohľadávok. Združenie vzniklo v apríli 2010 a združuje zatiaľ 8 medzinárodných inkasných spoločností na Slovensku. <

Predmet našej činnosti:

  • Profesionálne združujeme firmy a jednotlivcov v odbore správy a inkasa pohľadávok, ktorí spĺňajú predpoklady pre členstvo.
  • Zastupujeme a obhajujeme spoločné záujmy členov asociácie.
  • Vystupujeme ako navrhovateľ zmien legislatívy, a to na základe praktických skúseností pri riadení pohľadávok.
  • Svojou činnosťou podporujeme marketingové a propagačné služby členov asociácie.
  • Spolupracujeme s vedeckými a pedagogickými pracoviskami z oblasti činnosti členov asociácie, zvyšujeme etickú a odbornú úroveň členov asociácie a slovenského inkasného trhu.
  • Spolupracujeme s profesijnými združeniami, obchodnými komorami a obchodnými oddeleniami zastupiteľských úradov v SR.
  • Propagujeme asociáciu a jej ciele.
  • Reprezentujeme slovenský inkasný trh na medzinárodnej úrovni

Sledujte nás aj na sociálnej sieti Linkedin

Orgány asociácie

prezident:
Ing. Martin Musil

viceprezident:
Pavol Jakubov

tajomník:
Miriam Bednárová