Zoznam členov

Aktualizované: 12.2.2018
 
 

Alektum, s.r.o., založená v roku 1988 vo Švédsku je jednou z najvýznamnejších agentúr na vymáhanie dlhov v Európe. Momentálne pôsobíme v 15 krajinách, na slovenský trh sme vstúpili v roku 2009. Našim cieľom je riešiť pohľadávky klientov tak, aby sa zachoval ich dobrý vzťah so zákazníkom. Pracujeme s jedinečným systémom, vyvinutým našou spoločnosťou, vďaka ktorému majú klienti jednoduchý prístup ku všetkým informáciám ohľadom pohľadávok, ktoré pre nich vymáhame a majú prehľad o všetkých uskutočnených krokoch. Venujeme sa vymáhaniu pohľadávok, skorému inkasu, dlhodobému sledovaniu dlhu, kúpe pohľadávok, faktoringu, fakturácii, ponúkame informácie o bonite, školenia a zákaznícky servis pre našich zákazníkov.

ALEKTUM, S.R.O. | Vinohradská 184, 130 52 Praha 3
David Faltys | Country manager Czech Republic & Slovakia
Tel: 420 270 005 500
david.faltys@alektumgroup.com
http://www.alektumgroup.com/

Sme nadnárodná spoločnosť poskytujúca služby komplexného manažmentu pohľadávok vo viac ako 60 krajinách sveta. Poisťujeme pohľadávky, poskytujeme obchodné informácie o firmách a vymáhame pohľadávky. V oblasti inkasa pohľadávok sme špecialistami na vymáhanie domácich a zahraničných B2B pohľadávok. Vďaka poisteniu pohľadávok máme možnosť neustále rozširovať našu databázu obchodných informácií aj od zahraničných partnerov, preto je náš vymáhací proces od začiatku efektívny a adresný. Základom je predsa poznať svojho dlžníka!

Coface Slovakia | Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, Slovakia
Juraj Janči | Country manager
Tel: +421 (0)2 – 67 20 16 16
Fax: +421 (0)2 67 20 16 51
juraj.janci@coface.com
http://www.coface.sk/

 
 
 
 
 
 
 

Creditexpress Slovensko je popredná skupina poskytujúca finančné služby v 14 krajinách regióne strednej a východnej Európy založená v roku 1999. Od počiatku sa táto spoločnosť, vedená poprednými odborníkmi v oblasti vymáhania pohľadávok, sústredila na poskytovanie administratívnej správy rozsiahlych portfólií pohľadávok predovšetkým pre subjekty poskytujúce finančné služby a úvery. Stovky spokojných zákazníkov poukazujú na kvalitu našej práce.

CREDITEXPRESS Slovensko s.r.o. | Mlynské Nivy 48 821 09 Bratislava, Slovensko

Milán Kovács | Konateľ

Tel: +421 220 812 614
Fax: +421 220 812 619
info@creditexpress.sk
http://www.creditexpress.sk

 

Organizácia Creditreform bola založená v roku 1879 v nemeckom Mainzi. Cieľom bolo chrániť a podporovať obchod ako aj ochrana klientov pred stratami z nedobytných pohľadávok. Na tom sa dodnes nič nezmenilo. Napomáhame k tomu, aby sa podnikanie stalo priehľadnejším, aby sa zamedzilo stratám a aby sa minimalizovalo podnikateľské riziko. Priebežne sme naše služby neustále optimalizovali a rozširovali, takže sa dnes môžeme zaradiť medzi moderné organizácie ponúkajúce služby v plnom rozsahu v rámci reťazca procesov v integrovanom manažmente zákazníkov a rizík.

 

Creditreform, s.r.o. | Kladnianska 34, 821 05 Bratislava, Slovensko
Pavol Lukšic | Konateľ
Tel: 421 2 43 63 6841
p.luksic@creditreform.sk
http://www.creditreform.sk/

_

__

Spoločnosť EOS KSI Slovensko bola založená v roku 1997. Dynamika, transparentnosť, reaktivita a výkon boli zásadami, ktorými sme sa pri našej práci riadili hneď od začiatku a ktoré viedli k rýchlemu a zdravému rastu spoločnosti. EOS je spoločnosť skupiny Otto, profitujeme z medzinárodnej siete a silného finančného zázemia materskej spoločnosti.

 
 

EOS KSI Slovensko, s.r.o. | Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, Slovensko
Michal Šoltes | Managing Director
Tel: +421 (0)2 32300-111
Fax: +421 (0)2 32300-110
michal.soltes@eos-ksi.sk
http://www.eos-ksi.sk

Spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. (KRUK) je členom skupiny KRUK – medzinárodnej spoločnosti, založenej v roku 1998 a pôsobiacej na Slovensku, v Českej republike, Poľsku, Rumunsku a Nemecku. Spoločnosť KRUK sa zameriava na správu pohľadávok finančných ústavov a korporátnych zákazníkov. Spravuje pohľadávky bánk, telefónnych operátorov i poskytovateľov energií a ďalších služieb, poisťovní a lízingových spoločností. Motto spoločnosti „Pomáhame splatiť dlhy“ je výsledkom inovačnej politiky orientovanej na zmierne riešenia. Hlavnými prednosťami, ktorými sa spoločnosť KRUK vyznačuje, sú partnerský, osobný prístup k zadlženým osobám či firmám a pochopenie ich situácie. Cieľom tohto prístupu je motivovať zadlžené osoby, aby začali rokovať o splatení dlhov vo forme splátok, ktoré si môžu dovoliť podľa svojej aktuálnej finančnej situácie. Viac informácií o spoločnosti KRUK je k dispozícii na webe www.sk.kruk.eu.

KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o.

Jan Veselý | Sales and servicing director
Tel: +420 498 77 4214
Jan.Vesely@cz.kruk.eu

http://sk.kruk.eu/

 

LogiCall je medzinárodná skupina spoločností poskytujúca správu vzťahov so zákazníkmi. Disponujeme moderne vybaveným Call Centrom. Dlžníkom sa venuje viac ako 60 zamestnancov, preto dosahujeme nadpriemernú úspešnosť. Zaisťujeme celý proces správy pohľadávok: sledovanie splatností, komunikácia so zákazníkmi v mene veriteľa, mimosúdne vymáhanie, správa súdneho vymáhania a exekúcie, archivácia a dobrovoľné dražby.

 
 
 

LogiCall Slovensko, s.r.o. | Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina, Slovensko
Ivan Kocmánek; Ing. Karel Poledník | Konatelia
Tel: 421 903 883 111
logicall@logicall.sk
http://www.logicall.sk/

 

 

Na základe spojenia Intrum Justitia a Lindorff vznikla spoločnosť Intrum – najväčšia poradenská spoločnosť v oblasti správy pohľadávok. Sme lídri nielen na Slovensku, ale i vo svete. Pôsobíme v 24 krajinách a náš tím tvorí spolu 8 tisíc odborníkov, ktorí pomáhajú viac ako 100 tisíc zákazníkom. Naše skúsenosti čerpáme z viac ako 120-ročnej tradície.
Na Slovensku pôsobíme už od roku 2002. Našim poslaním je pomáhať firmám prosperovať tým, že sa staráme o záväzky ich zákazníkov. Rovnako empaticky pristupujeme aj k nim. Snažíme sa im pomôcť prekonať ich finančné problémy, nájsť riešenia a nastaviť nový finančný plán. Týmto spôsobom prispievame k celkovému ozdraveniu a plynulému fungovaniu ekonomiky.

Intrum Slovakia s.r.o. | Mýtna 48, 811 07 Bratislava, Slovensko
Ing. Martin Musil | Výkonný riaditeľ
Tel: 421 2 32 16 31 85
martin.musil@intrum.sk

http://www.intrum.sk

Spoločnosť Protourion Slovakia s.r.o. bola založená v roku 2010. Sme rýdzo slovenskou inkasnou agentúrou, so zameraním predovšetkým na trh Slovenska a EÚ. Vlastný realizačný software s možným prístupom k nahliadaniu pre každého klienta je veľkým benefitom pri práci s pohľadávkami. Pri vymáhaní sa snažíme o udržanie vzťahu veriteľa a dĺžnika aj po vymožení pohľadávky. Široké produktové portfólio nám dáva možnosť spolupráce s klientom na rôznych úrovniach od preventívy až po samotnú realizáciu vymáhania. Našim mottom je už od založenia spoločnosti „Staráme sa o Vaše pohľadávky intenzívne“.

PROTOURION Slovakia s.r.o. | Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava

Ing. Daniel KARAS | konateľ

Ľubomír UŽÁK | výkonný riaditeľ

Tel.: +421 2 21 00 28 81

info@protourion.sk

www.protourion.skČlenovia

Alektum Coface CreditExpress Creditreform EOS
Intrum Justitia Kruk Logicall Protourion