Kontakt

Aktualizované: 14.1.2016

Asociácia slovenských inkasných spoločností
Šoltésovej 14
811 07 Bratislava

prezident ASINS:
Ing. Michal Šoltes
michal.soltes@asins.sk
prezident@asins.sk

viceprezident ASINS:
Ing. Martin Musil


výkonná asistentka ASINS:
Andrea Sopková
andrea.sopkova@intrum.sk

www.asins.sk
www.fenca.comČlenovia

Alektum Coface CreditExpress Creditreform EOS
Intrum Justitia Kruk Logicall Protourion