e-denniken.sk: Inkasné firmy za minulý rok vymohli vyše 100 miliónov eur

ZDROJ

Objem pohľadávok postúpených na vymáhanie sa v posledných rokoch výrazne znižuje a úspešnosť inkasných firiem je vyššia. Údaje zverejnila Asociácia slovenských inkasných spoločností, ktorá zastupuje viac ako 90 % trhu.

Biznis inkasných firiem funguje oproti bežným veriteľom svojským cyklom. V dobrých časoch majú totiž menej pohľadávok, ktoré veritelia posúvajú na inkaso špecializovaným firmám. Buď ich zveria do mandátnej správy, alebo ich odpredajú. Od roku 2016 počet nesplácaných pohľadávok postupne klesá.

Aký biznis to je:

  • V roku 2018 členovia asociácie dokázali zinkasovať 103 miliónov eur.
  • Objem zinkasovaných pohľadávok sa posledné tri roky postupne zvyšuje napriek tomu, že objem zverených pohľadávok má klesajúcu tendenciu.
  • Objem odpredaných pohľadávok je o 31 % vyšší ako objem pohľadávok v mandátnej správe.
  • Objem pohľadávok odovzdaných do mandátnej správy sa posledné tri roky znižuje. Pokles je viac ako o polovicu.
  • Priemerná výška odpredanej pohľadávky voči spotrebiteľom sa za dva roky zdvojnásobila.
  • Priemerný vek dlžníka sa medziročne znižuje, medzi mužmi a ženami je rozdiel len jeden rok. V roku 2018 priemerný vek dlžníčok bol 43 rokov a dlžníkov 42 rokov.

Prečo vedia vymôcť viac:

Dôvodom, prečo objem zinkasovaných pohľadávok rastie,  hoci dostávajú od veriteľov menej práce, je podľa inkasných firiem najmä digitalizácia. Napríklad, dátové analýzy umožňujú špecifickejší výber metód pre jednotlivé typy dlžníkov. Prieskum potvrdil, že takzvané sekundárne inkaso má zmysel a pomáha firmám zlepšiť ich riadenie tokov hotovosti.

Náklady za externé vymáhanie sa podľa asociácie za posledné roky znížili nielen pre veriteľov (nižšie provízie, nárast cien predávaných portfólií), ale aj pre neplatiacich zákazníkov. V posledných troch rokoch klesla o 30 percent aj priemerná výška vymáhaného príslušenstva.