ASINS reaguje na články uverejnené na Internete a v tlači v dňoch 16. a 17.6.2021

18.6. 2021

Bratislava, 18.06.2021: Asociácia slovenských inkasných spoločností (ASINS) reprezentuje odvetvie správy pohľadávok na Slovensku. Hoci je vymáhanie a správa pohľadávok ešte stále vnímaná ako niečo negatívne, jedná sa o oblasť hospodárstva, ktorá je kľúčovou pre jeho stabilitu a udržateľný rast. Bez toho, aby podnikatelia dostali včas zaplatené za svoje tovary a služby, nie je možné, aby akákoľvek krajina prosperovala.

1.     V spomínaných článkoch sa píše: „Ľuďom sa vyhrážajú sporní vymáhači…

V prípade, že vznikne dlh a veriteľ nedokáže sám získať úhradu, má možnosť obrátiť sa na profesionálov, buď advokátov alebo profesionálne inkasné spoločnosti. Inkasné agentúry majú dlhoročné skúsenosti a poznajú rôzne typy dlžníkov. Správa pohľadávok, alebo ak chcete vymáhanie, má viac ako storočnú tradíciu. Vo vyspelých ekonomikách je prirodzenou súčasťou obchodného cyklus spoločností.

Inkasné spoločnosti kontaktujú výlučne osoby, ktoré vytvorili dlh

Znamená to, že komunikujeme výhradne s dlžníkmi, ktorí z istého dôvodu nezaplatili za produkt alebo službu, ktoré obdržali. Informujeme ich, že záväzok je potrebné uhradiť. Našou úlohou je pomôcť obom stranám: klientovi – veriteľovi, aby dostal zaplatené za to, čo dodal, ale tiež zákazníkovi – dlžníkovi, aby sa mohol dostať zo svojich dlhov. Pre mnohých je to nový štart do života. Cieľom nie je ľudí zničiť, ale pomôcť im. Chceme pomôcť obom stranám.

Na začiatku všetkého teda stojí skutočnosť, že niekto nezaplatil za produkt alebo službu

Veľké spoločnosti napr. telekomunikační operátori, či vodárenské spoločnosti, majú tisíce dlžníkov, ktorí z najrôznejších dôvodov neuhradili svoj účet. Ruku na srdce, vám sa ešte nikdy nestalo, že by ste v návale povinností zabudli uhradiť napr. faktúru za mobil? Ak nie, tak patríte k veľmi malej skupine ľudí.

Pre veľkých hráčov sa inkasné spoločnosti takto stávajú kľúčovým partnerom. Najväčší podiel všetkých dlžníkov, o ktorých sa staráme v inkasných agentúrach, sú tzv. zámerní neplatiči. Najmenší podiel tvoria ľudia, ktorí majú veľmi nízky príjem, sú odkázaní na podporné dávky alebo takí, ktorí sú skutočne na kraji spoločnosti.

2.    V predmetnej tlači sa tiež píše: Ľudí ničia vymáhači, štát mnohých trestá[1] 


 [1] Ľudí ničia vymáhači, štát mnohých trestá Hospodárskeho noviny, Print, 17.06.2021

Radi by sme doplnili informácie k tvrdeniu v článku, citujeme: „Národná banka pravidelne prijíma sťažnosti spotrebiteľov. Vlani napríklad dostala 36 podnetov, z ktorých takmer 40 percent vyhodnotila ako opodstatnených. Keď to porovnáme s rokom 2019, vtedy síce zaevidovala takmer dvojnásobný počet podaní, no len v desiatich prípadoch dala za pravdu spotrebiteľom.“

40 percent z 36 podnetov je necelých 15 podnetov, ktoré boli vyhodnotené ako opodstatnené v roku 2020. Členovia ASINS v roku 2020 spracovali len nových neuhradených pohľadávok v počte 309 562. 15 z to je asi: 0,005%. Celkový počet spravovaných pohľadávok je ešte výrazne vyšší.

Nadpis v znení Ľudí ničia vymáhači, štát mnohých trestá považujeme za veľmi nešťastne formulovaný, ktorý neponúka úplne komplexný pohľad na problematiku.

3.    Za posledné roky prešlo vymáhanie na Slovensku obrovskou zmenou

Najvýznamnejšie spoločnosti zaoberajúce sa správou pohľadávok na Slovensku sú združené v Asociácii slovenských inkasných spoločností (ASINS). ASINS od svojho vzniku iniciuje kroky k slušnému a etickému inkasu na Slovensku. Tiež zastupuje veriteľov pri tvorbe férovej a vyváženej legislatívy.

Ako problematické vnímame, že odvetvie správy pohľadávok nie je jednoznačne regulované. Inkasné spoločnosti, ľudovo nazývané vymáhači, sa riadia ustanoveniami viacerých zákonov (napr. Obchodný a Občiansky zákonník, Exekučný poriadok, Zákon o konkurze a reštrukturalizácii, atď.). Úzko spolupracujeme aj s Národnou bankou Slovenska a jej odporúčania premietame do praxe.

ASINS sa dlhodobo snaží o zavedenie zákona, ktorý by reguloval oblasť správy pohľadávok. Niektorí členovia spadajú pod priamu kontrolu Národnej banky Slovenska, keďže pomáhajú aj bankovým inštitúciám pri nesplácaných úveroch zo strany ich klientov.

„Cieľom ASINS je ukázať, že inkaso pohľadávok na Slovensku môže byť vykonávané tak, že bude prínosom pre veriteľov a zároveň pomôže nájsť riešenia pre neplatiacich zákazníkov. ASINS chce byť platformou, kde sa združujú spoločnosti, pre ktoré je etika a férový prístup na prvom mieste. Zároveň chce byť aktívnym zástupcom inkasného trhu a iniciovať pozitívne zmeny v legislatívnom prostredí,“ hovorí Martin Musil, prezident ASINS

Najlepšie je nepríjemnej situácii sa postaviť tvárou a okamžite ju riešiť

Keď sa niekto stal dlžníkom, situácia je pre neho nepríjemná. Niekedy až tak, že to zatajuje rodine a na výzvy veriteľa vôbec nereaguje, prípadne reaguje príliš emotívne. Obzvlášť to vie byť náročné, ak sa tak stalo kvôli ťažkej rane osudu napr. strate partnera, zamestnania, či vážnym zdravotným komplikáciám. Veľmi nepríjemné je tiež, ak niekomu napr. ukradli auto, ktoré on musí ešte niekoľko rokov splácať. Veritelia to dokážu pochopiť a majú súcit, no nenesú zodpovednosť za situáciu ich zákazníka.

Ak vymáhaný záväzok považujete za neoprávnený, informujte o tom

Vždy sa prípad preverí, a keď sa neopodstatnenosť potvrdí, inkasná činnosť sa zastaví. A ak pôvodný alebo nový veriteľ potvrdí svoj nárok na úhradu, potom nasledujú dve možnosti:

  • Dlhujúci zákazník môže využiť dlhové poradenstvo a ponúkneme mu obojstranne prijateľné riešenie.
  • Ak dlžník trvá na neoprávnenosti, potom je tu ďalšia možnosť, ktorou je súdne inkaso.

Ak sa vám ozve inkasná agentúra, či už formou listu, sms alebo telefonátom, to najhoršie, čo môžete urobiť je nereagovať. Ak začnete okamžite konať a komunikovať, môžete byť veľmi milo prekvapení ako tisícky iných zákazníkov. Svoj prípad môžete konzultovať aj s predsedníctvom a komisou ASINSu.