asins na konferencii Management pohľadávok 2018

13.11. 2018

V dňoch 13. – 14. novembra 2018 sa asins zúčastnil na každoročnej konferencii Management pohľadávok 2018 v hoteli Radisson Blu Carlton Hotel v Bratislave. Konferencia za účasti mnohých odborníkov nielen zo Slovenska mapuje dianie, novinky, problémy, nápady a plány na inkasnom trhu.

Čo nás zaujalo najviac?

Téma Digitalizácia, umelá inteligencia a robotika v manažmente pohľadávok, súčasná nevyhnutnosť aj v každodennom živote. Počuli sme sa ako technológie menia svet finančných služieb a to, že dáta a informácie sú najhodnotnejšie aktívum. Videli sme praktické príklady využitia umelej inteligencie a robotov a kládli sme si otázku od doby Verneoviek – etické aspekty digitalizácie alebo či nás nahradia roboty?
Prednášal náš člen Ing. Martin Musil, Managing Director, Intrum Slovakia s.r.o.

Z prvého dňa ešte vyberáme:

Marenie dražieb vs. legitímna obrana

Skúsenosti s predajom pohľadávok z pohľadu telekomunikačného operátora

Súčasný stav a zámery elektronizácie slovenského súdnictva

Elektronizácia komunikácie so súdmi a jej prínosy pre veriteľov aj Exekučné konania a elektronizácia

 

Streda priniesla tieto témy:

Bitcoin a ďalšie kryptomeny: Bublina, alebo peniaze budúcnosti?

Novinky v EÚ regulácii inkasných agentúr (sledujeme EÚ kódex chovania inkasných agentúr v rámci GDPR, chystanú EU reguláciu správcov úverov po splatnosti a ďalšie legislativne iniciatívy dopadajúce na inkaso pohľadávok.
Prednášal Radek Laštovička, Senior Manager, Financial Services Advisory, Ernst & Young, s.r.o., Praha
Svitá na lepšie časy pre veriteľov?
Aká je prax po vyhlásení povinného skúmania premlčania za protiústavné?
A aký je dopad pozitívneho rozhodnutia NS SR ohľadom náležitostí spotrebiteľských zmlúv?
Nároky klientov na vrátenie splateného dlhu, alebo čo v prípade, keď sa z veriteľa stáva dlžník?
Prednášal JUDr. Michal Havrlent, Legal Collection Supervisor, EOS KSI Slovensko, s.r.o.

 

Zaujímavá bola ešte prednáška na  tému: Vývoj vymáhania od ´90 po dnes… alebo Dá sa vymáhať ešte lepšie? (začiatky vymáhania na Slovensku, rušné roky deväťdesiate, predaj pohľadávok po splatnosti, veľké zmeny na prelome milénia – kupujeme, kupujeme, kupujeme! A všetko…, vývoj spôsobov vymáhania z pohľadu B2B aj B2C, Quo Vadis inkaso pohľadávok? Prednášal Mgr. Erik Zemko, B2B Director, McGrath & Arthur s.r.o. / Advokátska kancelária MCGA Legal, s.r.o., Bratislava