Asins komunikuje aj s Ministerstvom spravodlivosti SR

17.5. 2019

Legislatíva a právo je v súčasnosti skôr na strane dlžníka, ale pre udržanie rovnováhy v ekonomike je dôležité myslieť aj na veriteľov. Práve táto téma bola na stole na stretnutí zástupcov asins a Ministerstva spravodlivosti SR, ktoré sa uskutočnilo začiatkom mája 2019.

Keďže Asociácia slovenských inkasných spoločností je profesným združením zastupujúcim záujmy svojich členov, dokáže spracúvať štatistické údaje od väčšiny inkasných agentúr a veriteľov. Na základe toho vie byť vysokoodborný partner pre tvorcov legislatívy.

Asins v súčasnosti ponúkol Ministerstvu spravodlivosti pomocnú ruku pri tvorbe a úprave týchto návrhov zákona:

Aktuálny návrh zákona o zastavení exekúcií

– podľa asins návrh zákona odmeňuje nezodpovedných a nepriamo trestá zodpovedných

– z dennodenej praxe má asin k dispozícii konkrétne výhrady k predmetnému návrhu

Zákon o osobných bankrotoch

– podľa skúseností asins dochádza k jeho znežívaniu

– členovia asins budú napádať niektoré konkurzy

– je potrebné upraviť procesy v Centre právnej pomoci (CPP) tak, aby sa znížilo množstvo podvodných konkurzov

Výsledkom prvého rokovania s ministerstvom bude zo strany asins príprava návrhu odporúčaní pre CPP, ktoré by Ministerstvo spravodlivosti mohlo v zákone uplatniť.