Akcie a semináre

15. 1. 2016 – Nový člen ASINS – Protourion Slovakia s.r.o.

Asociácia slovenských inkasných spoločnosti ( ASINS) zasadala 16.novembra 2015 a prijala do svojich radov nového člena ASINS – Protourion Slovakia s.r.o.. Na zasadnutí sa predstavenstvo ASINS dohodlo na aktívnej propagácií spoločných záujmov členov ako aj šírení dobrého mena hlavnej podnikateľskej činnosti členov – správy a inkasa pohľadávok.

Aktuálne má ASINS devať členov a združuje najvýznamnejšie spoločnosti pôsobiace na trhu pohľadávok – ALEKTUM INKASSO s.r.o., Coface Slovakia s.r.o., Creditexpress Slovensko, Creditreform, s.r.o. , EOS KSI Slovensko s.r.o., KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., LogiCall Slovensko, s.r.o. a Intrum Justitia Slovakia s.r.o..

14. 1. 2015 – Nový člen ASINS – KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o.

Asociácia slovenských inkasných spoločnosti ( ASINS) zasadala 4.novembra 2014 a prijala do svojich radov nového člena ASINS – KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o.. Na zasadnutí sa predstavenstvo ASINS dohodlo na aktívnej propagácií spoločných záujmov členov ako aj šírení dobrého mena hlavnej podnikateľskej činnosti členov – správy a inkasa pohľadávok.

Aktuálne má ASINS osem členov a združuje najvýznamnejšie spoločnosti pôsobiace na trhu pohľadávok – ALEKTUM INKASSO s.r.o., Coface Slovakia s.r.o., Creditexpress Slovensko, Creditreform, s.r.o. , EOS KSI Slovensko s.r.o., LogiCall Slovensko, s.r.o. a Intrum Justitia Slovakia s.r.o..

26. 11. 2013 – Slovenská kampaň týkajúca sa oneskorených platieb

Koncept

10. 9. 2013 – Management pohľadávok 2013

Pozývame Vás na konferenciu: Management pohľadávok 2013

V dňoch 6. – 7. novembra 2013, Radisson Blu Carlton Hotel, Hviezdoslavovo nám. 3, 811 02 Bratislava

Harmonogram a prihláška Management pohľadávok 2013

28. 9. 2012 – Fórum TRENDY INKASNÍHO TRHU 2012 a veletrh inkasních příležitostíČlenovia

Alektum Coface CreditExpress Creditreform EOS
Intrum Justitia Kruk Logicall Protourion