6. marca 2019 zasadalo Valné zhromaždenie asins

12.3. 2019

Záujmové združenie právnických osôb Asociácia slovenských inkasných spoločností zasadalo 6. marca na svojom riadnom Valnom zhromaždení. Medzi jej závery patrí:

  1. Prijatie nového člena asins DPS financial consulting, s.r.o.
  2. Zvolenie nového prezidenta Martina Musila a viceprezidenta Pavla Jakubova
  3. Prehľad hospodárenia za prvý štvrťrok 2019
  4. Pokračovanie začatej úspešnej komunikácie s médiami na tému zneužitia inštitútu Osobného bankrotu na Slovensku a o Exekučnej amnestii ako hazardu v slovenskej ekonomike – najmä do budúcnosti
  5. Plány asins na 2. štvrťrok 2019 – nadviazať užšiu komunikáciu s tvorcami legislatívy
  6. Ďalšie Valné zhromaždenie je naplánované na 13. júna 2019