Intrum Justitia posilňuje svoje trhové postavenie v Českej republike a na Slovensku

» Čtvrtek 6. Únor 2014 | Tlačové správy

Spoločnosť Intrum Justitia AB získala spoločnosť Profidebt s.r.o., spoločnosť, ktorá je lídrom na trhu v oblasti odkupovania pohľadávok v Českej republike, za cenu približne 31 mil. eur.

Aktíva spoločnosti Profidebt predstavujú najmä diverzifikované portfólio pohľadávok, ktoré vyplývajú z investícií realizovaných v priebehu niekoľkých rokov, od mnohých predávajúcich v rozličných odvetviach. Spoločnosť má okolo 70 zamestnancov, ktorí sa podieľajú hlavne na inkase portfólia odkúpených pohľadávok a má aj menšie oddelenie poskytujúce služby v oblasti správy pohľadávok (CMS) pre externých klientov.

Profidebt tiež riadi zmluvy týkajúce sa kontinuálneho odkúpenia pohľadávok. V roku 2014 sa spoločnosť Profidebt spojí s českým oddelením spoločnosti Intrum Justitia, ktoré má okolo 30 zamestnancov a zameriava sa najmä na služby v oblasti správy pohľadávok (CMS).

„Akvizíciou spoločnosti Profidebt významne posilníme naše postavenie na trhu v Českej republike. Získame prístup k diverzifikovanému portfóliu pohľadávok, k zmluvám týkajúcich sa odkúpenia pohľadávok ako aj cenných platobných údajov, čo posilní našu činnosť v oblasti odkupovania pohľadávok a v oblasti služieb správy pohľadávok (CMS),” hovorí Lars Wollung, prezident a výkonný riaditeľ Intrum Justitia AB.

Celé portfólio bolo analyzované a posúdené v súlade s bežnými zásadami Intrum Justitia a požiadavkami spoločnosti na návratnosť. Akvizícia bude konsolidovaná od februára 2014.

Na Slovensku ide o posilnenie postavenia na trhu pohľadávok prevzatím vlastníctva portfólií, ktoré za posledné roky spoločnosť Profidebt Slovakia, s.r.o. nakúpila.

Itrum Justitia je vedúcou európskou spoločnosťou pôsobiacou v oblasti služieb správy pohľadávok a ponúka komplexné služby správy pohľadávok vrátane odkupovania pohľadávok s cieľom významne zlepšiť cash flow klientov a dlhodobú ziskovosť. Spoločnosť bola založená v roku 1923, Intrum Justitia má približne 3 500 zamestnancov na 20 trhoch. Konsolidované výnosy dosiahli v roku 2012 približne 4,1 miliardy SEK. Intrum Justitia AB je uvádzaná na štokholmskej burze cenných NASDAQ OMX od roku 2002. Ak máte záujem získať viac informácií, prosíme, navštívte stránku www.intrum.skČlenovia

Alektum Coface CreditExpress Creditreform EOS
Intrum Justitia Kruk Logicall Protourion