Slovenská kampaň týkajúca sa oneskorených platieb

» Úterý 26. Listopad 2013 | Akcie a semináre

Koncept

Informačná kampaň zameraná na oneskorené platby je paneurópska informačná kampaň financovaná Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre podnikanie a priemysel. Pozostáva zo série národných seminárov v jednotlivých členských štátoch Európskej únie organizovaných s cieľom zdôrazniť negatíva, ktorým podniky čelia v dôsledku oneskorených platieb, a priblížiť nové opatrenia zavádzané na boj proti tomuto problému.

V zastúpení Ing. Viktórie Grossovej, MBA výkonnej riaditeľky spoločnosti Intrum Justitia Slovakia s.r.o. budú na tomto seminári odprezentované výsledky prieskumu Európskeho platobného indexu 2013.

Tu si prečítajte viacČlenovia

Alektum Coface CreditExpress Creditreform EOS
Intrum Justitia Kruk Logicall Protourion